For å hjelpe deg til å forstå hvilket saksområde din sak omfattes av, gir vi her en veldig kort redegjørelse for hva de enkelte saksområdene omfatter:

 

 

Arbeidsrett:                                                            

 

 

Arverett:                        

 

 

 

Avtalerett:              

 

 

Barn og foreldre:             

 

 

Erstatningsrett:  

 

 

Fast eiendom og bolig:

 

 

Kjøpsrett:                         

 

 

 

Samboere og oppløsning: 

 

 

Skilsmisse:                        

 

 

Straffesaker:                      

            

 

Ansettelse, oppsigelse, avskjed og tolking av arbeidsavtaler.  Vi har også betydelig erfaring innenfor tariffavtaler og tolking av disse.

 

Hvem er rettmessige arvinger etter en avdød.  Vi oppretter testamenter og gjensidige testamenter.  Uskiftebo og lengstlevendes rettigheter og plikter, hører også inn under dette området.

 

Tolking og forståelse av en hver avtale/kontrakt samt spørsmål om en kontrakts/avtales gyldighet. Erstatning etter kontraktsbrudd.

 

Barnefordeling etter skilsmisse og samværsavtaler.  Saker hvor barnevernet er inne i bildet.

 

Området omfatter skadeserstatning og erstatning for ikke-økonomisk tap. 

Erstatning etter personskade og erstatning etter skade på en gjenstand/eiendom. 

 

Feil og mangler etter kjøp av eiendom/leilighet.  Tvister med nabo/sameie/borettslag. 

Tvister i forbindelse med leieforhold.

 

Tvister ved kjøp og salg av biler, båter, aksjer og andre gjenstander.  Det klassiske er feil og mangler ved salgsgjenstanden, samt forsinkelse eller manglende levering, og erstatning for dette.

 

Samboeravtaler og opprettelse av disse.  Oppløsning av samboerforhold og det økonomiske oppgjøret.

 

Rettigheter og plikter ved skilsmisse, samt det økonomiske ved skifte av felleseiet.  Barn og samvær.

 

Politiet mistenker deg for en straffbar handling, du blir avhørt, kanskje varetektsfengslet og du får enten et forelegg (bot) eller det blir anlagt straffesak mot deg for domstolene.